Teklif Al

Kolay teklif alma formu

What Peak Broşür

What Peak Enerji olarak Sektörel platformda faaliyet alanlarımızda güven veren kurumsal kültürümüz, kimliğimiz, ile ; örnek ve saygın bir kuruluş imajımızı güçlendirerek sürdürmektir.

Hızlı İletişim

+90 (216) 452 04 32
bilgi@whatpeak.com.tr

Denetleme Hizmetleri

DGS Berlin 1988 yılında kurulmuș ve hedefi kuruluma bașlanmamıș olan veya üretimde olan fotovoltaik tesislerin randımanlı ve düzgün çalıșması için gerekli bilgiye sahip olan tecrübeli kadrosu ile fotovoltaik tesislerin denetim ve bilirkiși raporlarını hazırlayarak tesislerin daha fazla enerji üretmesine engel olan faktörleri ortaya çıkartmaktır. 6,1 GW saha denetleme ve bilirkiși tecrübesi olan DGS Türkiye partneri olarak What Peak Enerji A.Ș.’i seçmiștir.
 

DENETLEME NE İÇİN GEREKLİDİR?

          Ülkemizde yatırımcıların büyük çoğunluğu GES arazisinin kurulumunun yapıldıktan sonra hiçbir problem ile karșılașmadan yıllarca enerji üretebileceklerini düşünmektedirler.Fakat maalesef ülkemizde yapılan kurulumlara baktığımızda durum hiç de öyle değildir. Yatırımcılar çok küçük hatalar yüzünden her yıl onbinlerce doları çöpe atmaktadırlar. Bu tip problemler ile karșılașmamak için denetim yatırımcı için șarttır. Kendine güvenen ve yaptığı iși sertifikalandırmak isteyen EPC firmalarına da hizmet vermeye devam ediyoruz. 


KURULUM SÜRECİNDE DENETLEME

          Proje ve Kurulum Așamasında olan Ges Santralleri teknik denetim hizmetlerimiz kapsamında öncelikle tahmini yıllık üretim analizi ve kâr potansiyeli hakkında detaylı bir çalıșma yapıyoruz. GES projemizin uzman görüșü ile teknik tasarım görüș ve önerileri ile inceleme yapılıyor. Denetleme hizmetimizde ayrıca yatırımcının Teknik Șartname ve EPC sözleșmesi incelemesi, kurulum esnasında inșaat ve montaj așamasında saha ziyaretlerle projeye uygunlugunu kontol ediyoruz. Teknik Denetlemenin son așamasında devreye alınmıș güneș enerji santralinde, tüm sistem bileșenlerini gerekli ölçümler yapılarak santralin durumu hakkında bir denetleme raporu verilmektedir.
Denetleme ve Test Raporunun uygun olması durumunda DGS tarafından santral sertifikalandırılmaktadır. Raporlarımız bankalar ve finans kurumları tarafından kabul edilmektedir. 


DEVREYE ALINMIȘ SANTRALLER İÇİN

          Görsel denetim, montajı tamamlanmıș güneș enerji santrali denetlenmesinin ilk așamasıdır. Denetimde görsel kontrol kapsamında, sahada montajı yapılan sistem bileșenlerinin kalite ve güvenirliliğini kontrol ediyoruz. Çevresel etkenler ve Yangın risklerinin değerlendirip raporluyoruz. DC parametlerinin test cihazları ile ölçümünlerini yapıyor Termal analiz ile kablo ve panellerin testi yapılmaktadır. Ayrıca, modüllerde üretim ve montaj hatasından kaynaklanabilecek herhangi üretim kaybına neden olabilecek hataların tespiti yapılıyor. Son așama Performans testidir. Belirlenen örnek dizilerde anlık güneș ıșınım değeri ve panel sıcaklığında akım-gerilim ölçülerek üretim değerlerinin ortaya çıkmasını sağlıyoruz.

 

DENETLEME SEÇENEKLERİ

 • Teknik tasarım denetlenmesi
 • Bileșenlerin ve tasarımın uygunluğu
 • PV jenatörün düzenlenmesi modülerin, tașıyıcı konstrüksiyonun ve modül montajınnın seçimi ve uygunluğu
 • Evirici boyutlanması ve Pv jeneratörün düzenlemesinin denetimi
 • Kablolama denetimi DC/AC
 • DC ve AC tarafın da korumaların ve devre șalterlerin seçimi ve uygunluğun denetimi
 • Șebeke bağlantı gereksimlerin ve evrakların kontrolü
 • Ürün sertifikaların ve garantilerin denetimi
 • Yıldırım koruma, topraklama ve așırı voltaje koruma konseplerin kontrolü
 • İșletme ve bakım konseptinin kontrolü
 • Yangın ve hırsızlığa karșı koruma konseptinin kontrolü
 • Kurulum yerin șartlarının kontrolü ( gölgelenme, ulașım, bileșenlerin montaj yerleri, vb ) gerekirse tașıyıcı konstrüksiyonun ve temel görsel denetimi
 • Spot test görsel denetim ( modüler, modül bağlantıları, evirici montajı, kablolama, șebeke bağlantısı, kablo yolları (döșemesi), topraklama, potensiyal dengeleme, yıldırım koruma așırı yük koruma )
 • PV sistemin Spot ( rastgele ) kontrol ölcümleri
 • Referans olabilecek noktalarda topraklama ölçümleri
 • Kurulan dizilerin ilk çalıștırmada yapılan ölçümleri ( direnç, açık devre voltajı, kısa devre akımı )
 • Modülerin IR ölcümleri: göze çarpan dizilerin veya modülerin bağlantı hatalarını belirlemek için max 50 detaylı resim, bozulan diziler, hot-spot lar, bypass diyotların kontrolü